featured

“Sigorta Gündemi” panelinde trafikte yeni yol haritası paylaşıldı

Antalya’da düzenlenen panelde sigorta dalında trafik branşı ile reasürans yenilemeleri, acentelerin problemleri ele alınırken, trafikte yeni yol haritası da paylaşıldı.Quick Sigorta tarafından Antalya ve Alanya’dan sigorta acenteleri ve 81 vilayetten ...

Antalya’da düzenlenen panelde sigorta dalında trafik branşı ile reasürans yenilemeleri, acentelerin problemleri ele alınırken, trafikte yeni yol haritası da paylaşıldı.
Quick Sigorta tarafından Antalya ve Alanya’dan sigorta acenteleri ve 81 vilayetten gelen acente temsilcilerinin iştiraki ile 24 Kasım’da düzenlenen “Sigorta Gündemi” panelinde, 500’den fazla acente ve davetli yer aldı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu Lideri Mehmet Akif Eroğlu, Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Lideri Levent Korkut ve Sigorta Tatbikatçıları Derneği Lideri Fahri Altıngöz ve Maher Holding Sigorta Kümesi Lideri Ahmet Yaşar’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde trafikte yeni yol haritası da paylaşıldı. Bilhassa son vakitlerde sigorta gündeminde yer alan trafik branşı ile reasürans yenilemeleri, acentelerin meseleleri, bedel kaybı, tahkim ve hasar uygulamaları mevzularına değinilen panel, Sigorta Ekranı Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.
Trafik branşı için üç adımlı tahlil önerisi
Panelin moderatörlüğünü yapan Noyan Doğan’ın trafik sigortalarında yeni düzenlemelerin sigorta şirketleri ve acenteleri nasıl etkileyeceği sorusu üzerine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu Lideri Mehmet Akif Eroğlu, trafik branşıyla ilgili yaşanan problemleri çözmek ismine birtakım ataklar yapıldığını lisana getirerek şunları söyledi:
“Bir şeyler yapmamız lazım, bu türlü olmaz. Vatandaşın sigortaya ulaşma hakkını engelleyemeyiz, kesim trafik poliçesi kesmiyor. Herkese de ceza verecek halimiz yok. Sorun ne? Sorun bu. Tarife karşılamıyor, biliyorsunuz sorunu. Dal ziyan ediyor. İkinci çeyrek ziyanı 7 milyar da trafik branşında. Birinci çeyrek 2,5 iken, ikinci çeyrek 6 milyara gelmişti. Mevcut artışlar yetmiyor. Araç pahaları artmış. Mali gelirler düşük. Değerleyemiyorlar. Topladıkları parayı değerlendiremiyorlar. O denli olunca süratlice genel müdürleri topladık ve dedik ki, ‘Bize itimadın, gerekli düzenlemeleri yapacağız’. Sağ olsunlar aşikâr bir kredibilite var. Çabucak üretime açtılar. Sonra da Eylül’de tarifede düzenlemeleri yaptık. Bakın bugünkü trafik poliçesinin fiyatları bugün üretime başlarsanız, geçmişte bir stokunuz yoksa, geçmiş bir karşılık yükünüz yoksa ziyan üretmeyen bir tarifedir. Bunun altını çiziyorum. Ancak badire, sigorta şirketlerimizin geçmişten gelen trafik yükleri var. Bunlarla ilgili açılmış evraklar var. Mali gelir tarafında bunları gereğince değerlendiremedikleri için hala imtina ediyorlar. Tarifeyi artırmak çok değerliydi lakin ne oldu? Tarifeyi artırdığımız halde bugün alanda hala sorun yaşandığını görüyoruz. Bilhassa dördüncü basamakta, beşinci basamakta kısmen altıncı basamakta sorun yaşandığını biliyoruz. Hasebiyle demek ki yalnızca fiyatı arttırmak çözmüyor mevzuyu. O halde sorunun özüne inmek lazım. Aslında sorunun özü muhakkak. Niçin olduğu da belirli, tahliller de belirli. Yalnızca bugüne kadar aksiyon alınmıyordu. Malumunuz ben bu misyondan evvel 6 yıl genel sekreterlik yaptım. Bizim yol haritası diye açıkladığımız şeyleri biz o vakit da kamuya öneriyorduk. Bakın bunlar var. Bunlar var vesaire ancak kamuda da o iradenin olması lazım. Tahlil üretimi ismine yapısal yol haritasının konması ismine. Bir kamu misyonuyla vaktinde önerdiğim şeyleri artık yapma talihi yakaladım. Ben bunu bir talih olarak görüyorum, zira hizmet etmek istersiniz, fırsatınız olmaz. Bugün sorumluluk ve karar makamındayız. Münasebetiyle bu yetkinliğimiz, bu yetkimiz var. Bunu kamuoyu çıkarlarını gözeterek, kamuoyu faydasına vatandaşlarımızı koruyacak biçimde, sizleri koruyacak, şirketlerimizi koruyacak halde tahlil üretme talihimiz var. Bu tahlili biz üreteceğiz arkadaşlar. Bunu siz, biz, buradaki liderler, medyamızın pahalı akil insanlarıyla daima birlikte bir tahlil üreteceğiz. Acente kardeşlerim çok geldi. Kesinlikle şikayetle birlikte tahlille de geliyorlar. Tahlil üretme uğraşı hoş bir şey ancak doğal tahlil tek bakışlı bir şey değil. Bir perspektiften çözemezsiniz, zira çok boyutlu bir sorun. Münasebetiyle o kararlılığı gösterirseniz şayet çözülmeyecek bir hususta değil. Bizim şu anda yapmaya çalıştığımız bu kararlılığı göstermek. Güç bir süreç, zira çok boyutlu bir süreç. Tek bir doğrusu yok. Çok fazla paydaş var. Herkesi gözetecek, herkesi keyifli edecek ve günün sonunda kamu faydasını sağlayacak bir süreç olmasını istiyorsanız çok geniş düşünmeniz lazım. Herkesi dinlemeniz lazım. Üç ayda bunu yaptık. Herkesi dinledik. Teknik arkadaşlarımızla çalıştık. Kesimde birliğimizin alt komiteleriyle çalıştık. Dünya uygulamalarına baktık ve aklımız yettiğince bir tahlil bulmaya çalıştık.”
“Trafik branşının tahlili şu, iki tane temel şey var” diyen Eroğlu, “Bir tanesi şu, primi artıralım. Trafik poliçelerinin primlerini artıralım. Acente kardeşimizin kurulu da artsın buna bağlı olarak. Bu kurul artması bizim aramızdaki bir bahis. O vatandaşı da ilgilendirmez. Trafik sıkıntısını çözmez lakin bu da tarihi bir bahis olarak bir köşede dursun. Primi arttıralım. Prim arttı arkadaşlar şu anda biliyorsunuz. Tarifeyi Eylül’de arttırdık. Hala şirketlerimiz üretmek istemiyorlar. O vakit demek ki, yalnızca tarifeyi artırmak sorunu çözmüyor. ‘Ne yapalım?’ Tahlil şu, dünyada sorumluluk branşı ziyan üreten bir branş işin tabiatı gereği ancak bu ziyanı herkes yönetiyor. Biz de bu ziyanı yönetmeyi bileceğiz. Trafikte üç tane temel dinamik var. Evvel şunu söyleyeyim. Bizim maksadımız regülatör olarak kamu faydasını en başa koyarak tüm taraflar için sürdürülebilir bir ortam oluşturmak istiyoruz. Kimler bunlar? Her şeyden evvel sigortalılar. Sigortalının evvel trafiğe ulaşması lazım. Bu çok değerli. İki, makul fiyatlara ulaşması lazım. Bugün bu fiyatlar sürdürülebilir fiyatlar değil. Bugün bu fiyatlar vatandaşlarımız için önemli can yakıcı maliyetler arkadaşlar. Natürel bunun gerisinde araç kıymetlerinin çok artması var. Bunu kabul edebiliyorum lakin onun yanında gereksiz trafik kazalarının yol açtığı, âlâ şoför, berbat şoför ayrımının netleşmediği için artı tahkim sistemindeki kimi rant alanlarını çözemediğimiz için gelen orjinal modül konuları, gelen gereksiz yükler var. Sebepsiz zenginleşen bir kesim var. Rant sağlayan bir kesim var. Tüm bunlar 26 milyon sigortalının, bizim araç sahibinin üstüne gereksiz bir maliyet olarak ödüyor. Bizim her şeyden evvel burayı çözerek yola başlamamız lazım. Biz 26 milyon vatandaşımıza gereksiz bir maliyet yükleyemeyiz. Bu sayılar her yıl verilebilecek sayılar değil. Bizim mutlak surette bir maliyet denetimini konuşmaya, tartışmaya başlamamız lazım. İki, sigorta şirketleri için. Sigorta şirketlerimiz öz kaynaklarından şu anda ödüyorlar. Branş ziyan etmeyi geçmiş öz kaynaktan ziyan ediyor. Trafik branşından ziyan etmeyi geçmiş, öteki branşlardaki kârlılığı da süpürmüş. Artık öz kaynaktan yemeye başlıyorlar. Bırakın kâr ederek öz kaynağı artırmayı, sermayedar koyduğu parayı kaybediyor. Sermayedar dediğinizi bugün gördük bir adedini. Sayın Mahmut Erdemoğlu geldi, okul yaptı. Ne kadar değerli. Sermayedar dediğiniz de sizin, bizim üzere beşerler. Bir parası var. Yatırım yapmış. Para kazanmak istiyor. Öz kaynağını korumak istiyor. O yüzden trafik branşı ziyan da etse öz kaynağın gitmemesi lazım. O zararın makul düzeyde olması lazım. Bilançonun kâr etmesi lazım. Münasebetiyle sigorta şirketlerini de müdafaamız lazım. Üç, sizi muhafazamız lazım. Her gün 26 milyon bireye siz poliçe satıyorsunuz ve alanda sorun yaşayan sizsiniz. Günün sonunda biz kapalı kapılar gerisindeyiz. Plazalarda yaşıyoruz. Ancak müşterinin ahını çeken, kederini dinleyen, hasar olduğunda gece-gündüz ona yetişen, bir saat vakit ayıran ve bir saatin sonunda poliçeyi üretemeyen, müşteriyi kaybeden sizlersiniz. Bunun da farkındayız. O yüzden bu sistemi çözdüğümüz vakit siz de rahatlayacaksınız. O yüzden üç taraflı sürdürülebilir bir yol haritası ortaya koymak istedik. Bunun da üç tane yolu var. Bir, evvel tarife idaresi lakin tarifenin öteki dinamikleri var. İki, maliyet idaresi. Maliyeti denetim edebildiğiniz alanlar var. Edemediğiniz alanlar var. Kur artmış. Ne yapabilirsiniz ki? Enflasyonu denetim edemiyorsunuz. Üç, şoför davranışlarının denetimi. Biz ‘Tarife sonuçtur’ diyoruz. Maliyet idaresinde tesir ettiğimiz alanlar var, tesir ettirmediğimiz alanlar var. Tesir ettiğimiz alanlarla ilgili tahkim olsun, direkt tazminde özgün modül, muadil kesim bahislerini anlatabilirim. Bunların maliyetlere çok olumlu yansıyacağına gönülden inanıyorum. Üç, şoför davranışlarının denetimi. Lakin bana nazaran en temeli, şoförlü davranışları denetimi. Bakınız arkadaşlar. Birinci basamakta topu topuna 16 bin tane şoför var. Şaşırdınız değil mi? 16 bin tane şoför. Biz birinci basamakta bir fiyat artışı yaptığımız vakit en çok bunların sesi çıkıyor. STK’lar bu segment. Yedinci basamakta uygun şoför dediğimiz beş yıldır kaza yapmayan kaç kişi var biliyor musunuz? Dörtten başlayarak dört yıldır kaza yapmayan 13 milyon şoför var. 13 milyon şoförün içerisinde otobüs sürücüleri var, kamyon sürücüleri var, cazibeli sürücüleri var, taksi sürücüleri var. Demek ki, kaza yapılmayabiliyor. Taksi kullanmak demek illa birinci basamakta olman gerekmiyor. Demek ki, taksi kullanıp uygun olabilen toplamda 13 milyon insan var. Demek ki, şoför davranışlarını denetim edersek biz trafikteki toplam maliyeti aşağı çekmiş oluruz. Hasebiyle bu fiyatlara yansır. Maliyetleri aşağı çeker. Vatandaşlar korunmuş olur. Sigorta şirketleri rahat eder. Günün sonunda siz rahat edersiniz. O yüzden biz kişi temelli poliçeye geçmeye karar verdik. Bu bir ihtilaldir. Kişi temelli poliçe yalnızca işleteni değil, sürücüyü de takip edecek. Şoför yaptığı davranışların sonucuna katlanacak. Bakın şu anda devletimize hata bulamayız. Ben burada siyaset yapmıyorum. Şu ülkede 20 yılda otobanlara yapılan yatırımları kimse inkâr edemez. Ben Malatyalı ve Sivaslıyım. Artık buradan İstanbul’dan Malatya bin kilometre bir tane otoban duble yol. Ya o yolda niçin kaza yapacaksın kurallara uyarsan? Şayet düzgün kullanırsan hakikaten 13 milyon tane insan beş yıldır hiç kaza yapmıyor. Yedinci basamakta. Siz kurallara uymayacaksınız, trafik canavarı olacaksınız. Uykusuz yola çıkacaksınız. Cep telefonu kurcalayacaksınız, kaza yapacaksınız sonra bölüm size poliçe yapmazsa ‘Bunlar bana poliçe yapmıyor’ ya da yüksek fiyat verirse ‘Bunlar bana çok yüksek fiyat veriyor’. Düzgün kullan kardeşim. Sana kim kırmızı ışıkta geç diyor? Kim kusurlu sollama yap diyor? Kim emniyet şeridinde otomobil kullan diyor? Niçin çok süratle otomobil kullanıyorsun? Niçin karşıt şeride giriyorsun? Bunlar bizim yazgımız mi arkadaşlar? Bizim bahtımız mi yollarda ölmek? Bu türlü bir yazgıya ben katlanmıyorum. İsyan ediyorum. Kusura bakma maliyetine katlanacaksın. Makûs otomobil kullanıyorsa sana yüksek fiyatla vereceğiz. Bu kadar kolay. O yüzden sıfırıncı basamağa getirdik. Onu bilhassa ayırıyoruz çok riskli şoförler diye, zira artık hiçbir sivil toplum kuruluşu da bu insanları savunamayacak. Bu insanlara biz ‘Trafik canavarı’ var diyoruz. Kimse bunların ardında duramaz. Sıfırıncı basamağı stratejik olarak kurma sebebimiz; biz ileride hür tarifeye geçmek istiyoruz. Hür tarifeye geçtiğimizde çok riskli şoförlere hala tavanlı bir sistemde tutacağız. Bu da sıfırıncı basamak, zira bunu çözemezsek özgür tarifeye geçemiyoruz. Bugün bu yaşadığımız sorunu yaşıyoruz. O yüzden çok riskli şoförleri havuzun bu trafik segmentin dışına alarak tahminen onları ileride Olağan Risk İdare merkezine bağlayacağız. Hiçbir biçimde trafik poliçesi bulamayan oraya gidecek. Orayı biz yöneteceğiz kamu olarak. Çok yüksek fiyat olacak lakin bir yerden sonra tahminen devlet muhafaza verecek vesaire. Orada diğer şeyler düşünüyoruz. Psikoteknik test, ruhsal takviye, eğitim, tahminen ehliyetin askıdan alınması. Bize nazaran onlar rehabilite edilmeden trafiğe tekrar çıkmamalı. Siz alkollü sürücüyü nasıl altı ay askıya alıyorsunuz? Bu 6 bin tane şoförün içinde yılda beş kez kaza yapan da var. Sekiz kere kaza yapan da var. Asgarî üç kere kaza yapanlar da var. Bir insan yılda sekiz kez kusurlu bir formda kaza yapıyorsa ruhsal meseleleri var demektir. Sonuçta günün sonunda canlarımıza emanet ediyoruz. Hasebiyle sıfırıncı basamağı dışarıda tutarak biz özgür tarifeyi de çok rahat geçeriz. Sekizinci basamakta çok düzgün şoförleri ödüllendiriyoruz. Bu yanlış anlaşılıyor bazen. Dördüncü basamağa nazaran %50 indirim vereceğiz. Orada da 6,5 milyon vatandaşımız o indirimden faydalanacak. Münasebetiyle belirli basamaklarda bugün hala meseleler yaşanıyor, bu yüzden tarifeyi artırmak tek başına tahlil olmuyor. Aslında tahlil için yapısal yol haritası muhakkak, geriye adım atmak kalıyor. Hem tüm paydaşları hem de kamu faydasını gözetecek bir tahlil içinse geniş düşünmek ve herkesi dinlemek lazımdı, üç ay boyunca bunu yaptık. Tahlili özetlersek üç adımı var; sürdürülebilir tarife idaresi, maliyet idaresi ve şoför davranışları idaresi. Şoför davranışları kısmını açayım; bunu denetim edersek maliyetleri aşağı çekebiliriz. Bu nedenle kişi temelli poliçeye geçmeye karar verdik. Makus araç kullananlar mali sonuçlarına da katlanacak. Bu nedenle 0’ıncı basamağı getirdik. İleride hür tarifeye geçmek istiyoruz ancak öncesinde çok yüksek riskli şoför sorunu çözmemiz gerekiyor. Zira riskli şoförler nedeniyle fiyatlar yükseliyor, bu da sigortaya karşı algıyı olumsuz etkiliyor. Öbür yandan bir de 8. basamak oluşturacağız. Makûs şoför davranışlarını cezalandırırken güzel şoför davranışlarını da ödüllendireceğimiz yeni bir basamak olan 8’inci basamağı hayata geçireceğiz” sözlerini kullandı.
“Trafik sigortasında tek sorun prim değil”
Quick Sigorta’nın trafik branşında poliçe kesememe sorunu olmasa da bunun taşınabilir bir yük olmadığını vurgulayan Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, dalın mevcut durumunu ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nun çalışmalarını kıymetlendirerek şunları söyledi:
“Sistemimizi açtık, 24 saat poliçe kesiyoruz ancak bu ne bizim ne de öbürleri için adil bir sistem değil. Birinci üç ayda 500 milyon TL ziyan açıkladık. Gerçi biz kurulduğumuzdan beri hiçbir vakit trafik branşından kar öngörmemiştik. Bu dünyada da bu türlü. Lakin bir de belirsizlik kelam konusu. Kestirim yapılamayan bir ortamda sigorta yapmak mümkün değil. Vakit içinde azalmış olsa da trafik branşındaki ziyan, daldaki tüm şirketleri olumsuz etkiledi ve kaçınmaya başladılar. SEDDK’nın son periyottaki düzenlemelerinin müspet tesir yaratacak adımlar olduğunu düşünüyorum. Sigorta dediğiniz şey bir dayanışma eseridir ve uygun kullanıcı ve makûs kullanıcının ayrımını dikkatlice yapıp uygun kullanıcı sayısını artırmak gerekir ki berbat kullanıcının ziyanı karşılayabilsinler. Trafik sigortası bir likit idaresidir ve bunu âlâ yönetemezseniz katlanarak ziyan edecektir.”
Trafik sigortasında açıklanan ziyana karşın âlâ yatırımlar sayesinde özkaynaklarının 200 milyon TL arttığını belirten Uluçeçen, güçlü bir sermaye olduğu için sigortacılık yapabildiklerini ve arz güvenliğine değer verdiklerini belirtti. Uluçeçen, dalın yüzde 20 poliçesini kesen bir şirket olarak sermayedarının takviyesi ve gelecek tedbir paketleri beklentisiyle yollarına devam ettiklerini söyledi.
“Serbest tarife geldi, mertlik bozuldu”
Moderatör Noyan Doğan’ın esprili bir lisanla “Ne olacak dalın bu hali?” sorusuna Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini ve mevcuttaki öncelikli problemlerden birinin de poliçeye erişememe olduğu karşılığını veren TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Lideri Levent Korkut, “Trafik poliçesine gereksinimi olan vatandaşın dala itimadı sarsılıyor. Kesimin tüm bileşenleri olarak bir ortaya gelip tarafsız bir formda eteğimizdeki taşları dökerek tahlil aramamız lazım. Acente olarak penetrasyon azalırken öteki aracıların penetrasyonun artmasını masaya yatırmak gerekiyor. Yarın poliçe kesebilecek miyiz sorusuna karşılık üretmeliyiz. Ben öncelikle Quick Sigorta başta olmak üzere poliçelerine ulaşabildiğimiz tüm şirketlerin yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum lakin poliçe erişimi olmayan şirketlere kesinlikle eğilmemiz gerekiyor. Uzun vadeli tahlilin de kişi bazlı poliçeden geçtiğini düşünüyorum. Bu tip toplantılarda evvelden ne kadar teşvik alacağımızı, penetrasyon oranını nasıl yükseltebileceğimizi vs konuşurduk, trafik poliçesi hiç konuşmazdık. Bolu Beyi’nin anonim lafına göndermek yaparak hür tarife geldi, mertlik bozuldu demek istiyorum. Fiyat odaklı olmaktan hizmet odaklı olmaya süratli bir dönüş yapmamız gerekiyor” biçiminde konuştu.
“Prim arttıkça güzel riskler sistemin dışına çıkıyor”
Maher Holding Sigorta Kümesi Lideri Ahmet Yaşar, “Levent Bey’in işaret ettiği husus çok kıymetli. Yalnızca prim değil mevzu. Yatırım gelirleri tarafı da çok kıymetli, bizim şirketimizin bu alanda bir başarısı varsa biz sigortacılığı risk idaresi ve fon idaresi olarak iki ana kalemde görüyoruz. Öbür taraftan biliyorsunuz trafik sigortalarında frekans yalnızca yüzde 5. Hasebiyle yüz şahıstan beşi hasar yapıyor, 95 kişi ne olduğunu anlayamıyor. 95 kişi diyor ki, ‘Bu sigortacıların sıkıntısı ne kardeşim?’ ‘Bunlar yatıyorlar, kalkıyorlar, bir şeyler anlatıyorlar daima bizim primlerimizi arttırıyorlar. Daima bir artırımdan bahsediliyor. Ben kaza yapmıyorum.’ Yanındakine soruyor, ‘Sen yapıyor musun?’. ‘Ben de yapmıyorum.’ Öbürü de yapmıyor. Niçin? Zira 95 bireyle ilgili bir mevzu yok. Münasebetiyle bizim hususun bu tarafına da kesinlikle iniyor olmamız lazım. Bilhassa basına bu hususta çok misyon düşüyor. Yedinci kademede aslında bir prim yetmezliği oluşmuş durumda. Primler o denli bir noktaya geldi ki orada da bir teneffüs yetmezliği üzere prim yetmezliği oluyor. Tamam uygun risk lakin ödediği prim başka makûs riskleri karşılamaya yetmiyor. Onun dışında geçen gün bize bir dava geldi. Adam diyor ki, ‘Bana 5 bin lira tazminat ödediniz, 22 bin lira görünüyor kayıtlarda?’ Baktık, evet yanlışsız. Niçin gerçek? Zira bunun anaparası, ana tazminatı yalnızca 5 bin lira. Geri kalan 17 bin lira başka fiyatlardan oluşuyor. Vekaletinden uzman fiyatlarına kadar öteki evrak masraflarına kadar birçok şeye kadar masraf var. Münasebetiyle sigortalı bunun da farkında değil. Kendisi vekaleti veriyor fakat farkında değil. Münasebetiyle bizim bu ayrıntılara inmemiz, bu ayrıntıları çalışmamız lazım. Olayı kurtarabileceğimiz yerler yalnızca prim değil. Biliyorsunuz sigortacılıkta bir de şöyle bir sorun var. Prim arttıkça âlâ riskler sistemin dışına çıkıyor. Âlâ riskler sistemin dışına çıktıkça da siz primi ne kadar artırırsanız artırın bu ziyanı telafi etme talihiniz bir gün kalmayacak” sözlerini kullandı.
“Reasürans piyasalarında önemli bir daralma gözlendi”
Gündemi reasürans açısından yorumlayan Sigorta Tatbikatçıları Derneği Lideri Fahri Altıngöz ise şunları kaydetti:
“Geçmişe baktığımızda 2001 ve 2008 krizlerinde dünya reasürans piyasası önemli bir halde etkilendi ve bizi de etkiledi. Reasürans, şirketler açısından bir gereksinim ve de mecburilik zira bu kadar büyük ölçüdeki riski şirketlerin mevcut öz kaynaklarıyla tutma talihi yok. Bölüme baktığımızda geçen sene üçüncü hisse sonu prestijiyle kesim konsolide özkaynak toplamı 25 milyar TL, 2022’nin eylül sonu prestijiyle 36 milyar TL’ye çekmiş durumda. Nominal bir artış ve yüzde 120’lik prim büyümesi var lakin öbür yandan trafik sigortaları özelinde bölümde 8 milyar TL ziyan var. Bu da özkaynakların gitgide eridiği manasına geliyor. Sigortacılık uzun vadeli bir iş elbette lakin bunu yaparken bir gelir elde edebilmek lazım. Son geldiğimiz noktada reasürans piyasalarında önemli bir daralma gözlendi. Sigortacılık ölçek işi ve kesinlikle hacmi büyütmemiz gerekiyor. Başta zelzele olmak üzere doğal afet ve iklim değişikliğin de getirdiği riskleri göz önüne alınca tüketicinin de teminat talepleri giderek artacaktır. Münasebetiyle şirketlerin de bu kapsamda eser gamını nasıl genişleteceğini düşünmesi değer arz ediyor.”
Törende ayrıyeten TOBB SAİK Lideri Levent Korkut, TOBB SEİK Lider Vekili TOBB Sigorta Müdürü Mevlüt Söylemez, Sigorta Tatbikatçılar Derneği Lideri Fahri Altıngöz, TÜSAF Lideri Adnan Çelik, TÜGAP Lideri Abdulcelil Alkış, Milletlerarası Sigorta Fuarı yöneticileri, Antalya Sigorta Acenteleri Derneği temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve basın mensupları ile gazeteci derneklerinin temsilcileri yer aldı.

“Sigorta Gündemi” panelinde trafikte yeni yol haritası paylaşıldı
Giriş Yap

Haberler 07 ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!